SSDC ALUMNI MEMBERS

SRI SIDDHARTHA DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, TUMKUR
LIST OF ALUMNI MEMBERS

SERIAL NO.

NAME OF THE STUDENT

YEAR OF ADMISSION

MEMBERSHIP YEAR

ALUMNI REGISTRATION MEMBERSHIP NUMBER

0435

Dr Siji Abraham

2011

2018

04351118

0436

Dr Shincy Sundar

2011

2018

04361118

0437

Dr Hareesh

1994

2018

04379418

0438

Dr Pangamban Shalini

2012

2018

04381218

0439

Dr Prijily Abraham

2010

2018

04391018

0440

Dr Nelson

2015

2018

04401518

0441

Dr Mary Nora Francis

2015

2018

04411518

0442

Dr Ashik Mohan

2015

2018

04421518

0443

Dr Sibi Xavier

2015

2018

04431518

0444

Dr Thaiding Jam Prithy Chanu

2015

2018

04441518

0445

Dr Justin Jobe

2015

2018

04451518

0446

Dr Varun Krishnan

2015

2018

04461518

0447

Dr Mohammed Ramees

2015

2018

04471518

0448

Dr Esther Ann Abraham

2015

2018

04481518

0449

Bhoomika M P

2018

2018

04491818

0450

Sayed Muafez

2018

2018

04501818

0451

Nikith Bhas

2018

2018

04511818

0452

Dr Sridharan

2015

2018

04521518

0453

Dr Manasa Ravath C J

2002

2018

04530218

0454

Dr Sushma G N

2002

2018

04540218

0455

C Riteesh Gupta

2018

2018

 04551818

0456

Akansha C

2018

2018

04561818

0457

Dr. Lincy Antony

1993

2018

04579318

0458

Priyanka R

2018

2018

04581818

0459

Joel Joju C

2018

2018

04591818

0460

Niranjan J

2018

2018

04601818

0461

Arathy Murali

2018

2018

04611818

0462

Layashree

2018

2018

04621818

0463

Komara Meghana

2018

2018

04631818

0464

Anjalin Ann Manoj

2018

2018

04641818

0465

Snigdha Brijwal

2018

2018

04651818

0466

Fathima Firdos

2018

2018

04661818

0467

Preksha Sinha

2018

2018

04671818

0468

Poola Harshith Kumar

2018

2018

04681818

0469

Himanshu Garg

2018

2018

04691818

0470

Sharvani G Murthy

2018

2018

04701818

0471

Uchchswas Saha

2018

2018

04711818

0472

Meghana M

2018

2018

04721818

0473

Afshina Fathima

2018

2018

04731818

0474

Sneefy M  Varghese

2018

2018

04741818

0475

Syeda Misba Suthana

2018

2018

04751818

0476

Yashas K Nayak

2018

2018

04761818

0477

Harshitha A E

2018

2018

04771818

0478

Pooja S

2018

2018

04781818

0479

Hemanth H C

2018

2018

04791818

0480

Karthika J

2018

2018

04801818

0481

V Tejashree

2018

2018

04811818

0482

Mohammed Faizuddin

2018

2018

04821818

0483

Bommidala Savinash

2018

2018

04831818

0484

Moulya R K

2018

2018

04841818

0485

Dr Darshini

2013

2018

04851318

0486

Dr Thurga S Sukumar

2013

2018

04861318

0487

Dr Gayathri Ramesh

1994

2018

04879418